Dũng Sĩ Phương Bắc 2022

Dũng Sĩ Phương Bắc

HD 7.094 137 Phút
Chứng kiến cha bị giết hại ngay trước mắt, Hoàng tử Amleth mang một nỗi căm thù và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Để rồi khi lớn lên, anh trở về và đòi lại những gì đáng ra thuộc về mình.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim